W związku z rozpoczęciem sezonu wiosenno-letniego uprzejmie informujemy, że dokonywane są bieżące kontrole stanu porządkowego podwórzy i terenów niezabudowanych będących w naszym administrowaniu.

Zachęcamy więc mieszkańców do dbania o własne otoczenie i niezaśmiecania wspólnej przestrzeni.

Do niewątpliwego psucia estetyki posesji i trawników w obrębie miejsc zamieszkania, przyczyniają się:

  • pozostawiane odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble czy sprzęty AGD/RTV w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

  • wyrzucane odpadki takie jak niedopałki papierosów, butelki, puszki oraz resztki jedzenia.

Miejmy na uwadze, że nieprzestrzeganie zasad czystości i porządku ma znaczenie nie tyle estetyczne, ale może przyczynić się do zadomowienia gryzoni, a w zależności od wyrzuconych odpadów, stanowi również zagrożenie pożarowe.

Pamiętajmy więc, że nasza postawa wpływa na wizerunek naszej społeczności oraz bezpieczeństwo w obrębie naszego otoczenia.