W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 17 marca 2021 r. kolejnych obostrzeń, które będą obowiązywać w całym kraju

od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. w związku z epidemią SARS-CoV-2 - ulegają zmianie zasady obsługi klientów Miejskiego Zarządu

Nieruchomości w Świdnicy. 

1. W trosce o zdrowie klientów MZN wszelkie sprawy załatwiane będą zdalnie (pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej).

    W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość umówienia spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem MZN -  

   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty. 

2. Wszelkie dokumenty: pisma, wnioski, podania do Miejskiego Zarządu Nieruchomości można składać elektronicznie lub drogą pocztową.

3. Korespondencję do MZN można wrzucić do przygotowanej na ten cel skrzynki zawieszonej obok wejścia głównego do budynku.

4. Zgłoszenia awaryjne można dokonywać telefonicznie:

   - w godzinach urzędowania MZN - na numer tel. 74 852 40 71,

   - po godzinach urzędowania MZN do godz. 22:00 oraz w dni wolne, soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 22:00 - na nr tel. 519 577 616.

Szczegółowy wykaz telefonów oraz dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości.