19 listopada 2021 r. Miejski Zarząd Nieruchomości obchodził 75-lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Wśród osób zaproszonych znaleźli się: Pani Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, Zastępcy Prezydenta Pan Jerzy Żądło oraz Pan Szymon Chojnowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy Pan Jan Dzięcielski, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Pan Krzysztof Grudziński, Pan Adam Markiewicz Prezydent Miasta, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorzy i Prezesi firm współpracujących z Miejskim Zarządem Nieruchomości w Świdnicy. W uroczystościach wzięli udział pracownicy MZN oraz emeryci, którzy w poprzednich latach współtworzyli naszą firmę.

Minęło 75 lat od kiedy powołano pierwszy podmiot, którego zadaniem było prowadzenie gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta Świdnicy. Zgodnie ze Statutem przyjętym w grudniu 1946r. nadano mu nazwę Zarząd Nieruchomości Miejskich. W kolejnych latach gospodarka komunalna i mieszkaniowa poddawana była wielu zmianom i reorganizacjom. Obecna nazwa Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy i forma organizacyjna zakład budżetowy zostały nadane naszej firmie przez Radę Miejską w Świdnicy z dniem 1 kwietnia 2003 roku.

Tuż po rozpoczęciu swojej działalności w czasach powojennych firma zatrudniała blisko sześciuset pracowników, administrując około 950 budynkami mieszkalnymi. Obecnie Miejski Zarząd Nieruchomości administruje bezpośrednio blisko 330 budynkami a w ponad 200 wypełnia funkcję członka wspólnot mieszkaniowych, przy zatrudnieniu 35 pracowników. Aktualnie Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy zatrudnia pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych: technicznych, administracyjnych, prawniczych oraz księgowych, a także posiadających licencję zarządcy nieruchomości oraz licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Choć nasza praca bywa czasami trudna i specyficzna, to nie tracimy zapału do wykonywania swoich obowiązków.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości 

  

Dyrektor MZN Pan Marek Suwalski                                    DZIAŁ ROZLICZEŃ MEDIÓW  i  SEKRETARIAT

  

DZIAŁ TECHNICZNY                                                          DZIAŁ DOKUMENTACJI CZYNSZOWEJ

                                                                                             i DZIAŁ DOKUMENTACJI PRAWNEJ

  

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI                DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ 

                                                                                            i DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH