Aktualności

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy informuje, iż nastąpi zmiana kont dla wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZN.

Obecnie podmiotem obsługującym rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych będzie Paribas Bank Polska S.A. (po podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej).
Pisemne informacje w powyższej sprawie są dostarczane do właścicieli lokali razem z bieżącym naliczeniem opłat.
Osoby zainteresowane odbiorem książeczek opłat prosimy o zgłaszanie się w Dziale Dokumentacji Czynszowej MZN.
Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy zawiadamia, iż od 1 grudnia 2022 r. zgłoszenia awaryjne należy dokonywać:
- w godzinach urzędowania: tel. 74/852-40-71,
- w dni robocze od 15:00 do 20:00 oraz w dni wolne od pracy od 12:00 do 18:00: tel. 519-577-616.

W pozostałych godzinach zgłoszenia można dokonywać w zależności od rodzaju awarii na numery alarmowe: 
Zakład Energetyczny    - 991
Pogotowie Gazowe     - 992
Pogotowie Wodociągowe - 994
Straż Pożarna          - 998

Telefony do firm ochrony porządku publicznego :
Straż Miejska          - 74/ 851-28-88 /986
Policja                - 997 / 112

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy przypomina najemcom lokali komunalnych o obowiązku terminowego wnoszenia opłat związanych z najmowanym lokalem.

Od 15 kwietnia 2022 roku został zniesiony zakaz eksmisji, który obowiązywał w Polsce przez ponad dwa lata w związku z pandemią COVID-19 .

Postępowanie eksmisyjne może być wszczęte z wielu powodów, jednakże zdecydowanie najczęstszym powodem są problemy lokatorów w opłacaniu czynszu i powstałe z tego tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkanie. W celu uniknięcia eksmisji z lokalu prosimy najemców o terminowe opłacanie czynszu i pozostałych opłat związanych z zajmowanym lokalem (woda, nieczystości płynne, nieczystości stałe, c.o. ) .

Przypominamy również, że osoba na której ciąży dług z tytułu braku regulowania czynszu najmu lub opłat związanych z zamieszkiwaniem w lokalu komunalnym może ubiegać się o udzielenie pomocy w spłacie długu poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności długu. Warunkiem udzielenia w/w pomocy jest opłacanie przez okres 3 miesięcy bieżącego wymiaru czynszu i pozostałych opłat. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami w celu rozwiązywania problemu zadłużenia lokali i uniknięcia rozstrzygnięć ostatecznych.

Gmina Miasto Świdnica Miejski Zarząd Nieruchomości ul. Łukasińskiego 7, 58-100 Świdnica

wzywa wszystkie osoby lub ich spadkobierców, których rzeczy ruchome pochodzące z eksmisji są przechowywane w magazynie przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, do ich odbioru w terminie do dnia 30 września 2022 r.

W przypadku nie zgłoszenia się w w/w terminie, przechowywane przedmioty zostaną zniszczone lub przekazane organizacjom charytatywnym w zależności od ich wartości.

         W związku ze zbliżającym się zakończeniem kolejnego okresu rozliczeniowego kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, który przypada na dzień 30 czerwca 2022 r., Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy zwraca się z prośbą do mieszkańców administrowanych zasobów podanie stanów wodomierzy w Państwa lokalach, celem rozliczenia zużycia wody i odprowadzonych ścieków.

Prosimy o przekazywanie wskazań wodomierzy na nr telefonów komórkowych:

665 897 997

782 277 997

i stacjonarnych:74 856 98 90

74 852 40 71 wew. 54,55,63

lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje również możliwość przekazania stanów wodomierzy poprzez wiadomość sms na wymienione wyżej telefony komórkowe. W tym przypadku należy podać adres lokalu, numer licznika i stan licznika (lub zdjęcie wodomierza obejmujące w/w informacje).

Informację o aktualnym stanie liczników zużycia wody w danym lokalu i pomieszczeniach przynależnych należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 r. Jeśli stan wodomierza nie zostanie przekazany w w/w terminie, rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków nastąpi na podstawie średniego zużycia za poprzedni okres rozliczeniowy lub zgodnie z ustalonym na 2022 r. ryczałtem (w zależności od wyniku rozliczenia całego budynku). Przyjęte w powyższy sposób wielkości zużycia wody i odprowadzenia ścieków zostaną zweryfikowane przy kolejnym odczycie wodomierzy.