Aktualności

Gmina Miasto Świdnica Miejski Zarząd Nieruchomości ul. Łukasińskiego 7, 58-100 Świdnica

wzywa wszystkie osoby lub ich spadkobierców, których rzeczy ruchome pochodzące z eksmisji są przechowywane w magazynie przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, do ich odbioru w terminie do dnia 30 września 2022 r.

W przypadku nie zgłoszenia się w w/w terminie, przechowywane przedmioty zostaną zniszczone lub przekazane organizacjom charytatywnym w zależności od ich wartości.

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy przypomina najemcom lokali komunalnych o obowiązku terminowego wnoszenia opłat związanych z najmowanym lokalem.

Od 15 kwietnia 2022 roku został zniesiony zakaz eksmisji, który obowiązywał w Polsce przez ponad dwa lata w związku z pandemią COVID-19 .

Postępowanie eksmisyjne może być wszczęte z wielu powodów, jednakże zdecydowanie najczęstszym powodem są problemy lokatorów w opłacaniu czynszu i powstałe z tego tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkanie. W celu uniknięcia eksmisji z lokalu prosimy najemców o terminowe opłacanie czynszu i pozostałych opłat związanych z zajmowanym lokalem (woda, nieczystości płynne, nieczystości stałe, c.o. ) .

Przypominamy również, że osoba na której ciąży dług z tytułu braku regulowania czynszu najmu lub opłat związanych z zamieszkiwaniem w lokalu komunalnym może ubiegać się o udzielenie pomocy w spłacie długu poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności długu. Warunkiem udzielenia w/w pomocy jest opłacanie przez okres 3 miesięcy bieżącego wymiaru czynszu i pozostałych opłat. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami w celu rozwiązywania problemu zadłużenia lokali i uniknięcia rozstrzygnięć ostatecznych.

W związku z rozpoczęciem sezonu wiosenno-letniego uprzejmie informujemy, że dokonywane są bieżące kontrole stanu porządkowego podwórzy i terenów niezabudowanych będących w naszym administrowaniu.

Zachęcamy więc mieszkańców do dbania o własne otoczenie i niezaśmiecania wspólnej przestrzeni.

Do niewątpliwego psucia estetyki posesji i trawników w obrębie miejsc zamieszkania, przyczyniają się:

  • pozostawiane odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble czy sprzęty AGD/RTV w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

  • wyrzucane odpadki takie jak niedopałki papierosów, butelki, puszki oraz resztki jedzenia.

Miejmy na uwadze, że nieprzestrzeganie zasad czystości i porządku ma znaczenie nie tyle estetyczne, ale może przyczynić się do zadomowienia gryzoni, a w zależności od wyrzuconych odpadów, stanowi również zagrożenie pożarowe.

Pamiętajmy więc, że nasza postawa wpływa na wizerunek naszej społeczności oraz bezpieczeństwo w obrębie naszego otoczenia.

         W związku ze zbliżającym się zakończeniem kolejnego okresu rozliczeniowego kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, który przypada na dzień 30 czerwca 2022 r., Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy zwraca się z prośbą do mieszkańców administrowanych zasobów podanie stanów wodomierzy w Państwa lokalach, celem rozliczenia zużycia wody i odprowadzonych ścieków.

Prosimy o przekazywanie wskazań wodomierzy na nr telefonów komórkowych:

665 897 997

782 277 997

i stacjonarnych:74 856 98 90

74 852 40 71 wew. 54,55,63

lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje również możliwość przekazania stanów wodomierzy poprzez wiadomość sms na wymienione wyżej telefony komórkowe. W tym przypadku należy podać adres lokalu, numer licznika i stan licznika (lub zdjęcie wodomierza obejmujące w/w informacje).

Informację o aktualnym stanie liczników zużycia wody w danym lokalu i pomieszczeniach przynależnych należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 r. Jeśli stan wodomierza nie zostanie przekazany w w/w terminie, rozliczenie zużycia wody i odprowadzenia ścieków nastąpi na podstawie średniego zużycia za poprzedni okres rozliczeniowy lub zgodnie z ustalonym na 2022 r. ryczałtem (w zależności od wyniku rozliczenia całego budynku). Przyjęte w powyższy sposób wielkości zużycia wody i odprowadzenia ścieków zostaną zweryfikowane przy kolejnym odczycie wodomierzy.

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy informuje, 
iż w związku ze zniesieniem obostrzeń
związanych z COVID-19 firma zostaje otwarta
na bezpośrednią obsługę interesantów. Z uwagi na
powyższe zmienia się
dotychczasową organizację
przyjęć mieszkańców. Więcej informacji...