Oświadczenia

Nome

Oświadczenie dla właścicieli (dot. osób zamieszkujących w lokalach własnościowych)  

Download

Oświadczenie najemcy lokalu komunalnego  

Download

Oświadczenie o stanie majatkowym - wzór dla potrzeb MZN  

Download

Oświadczenie o stanie majątkowym - wzór dla potrzeb Urzędu Miasta w Świdnicy  

Download

Powered by Firedrive