1. Telefony kontaktowe i awaryjne (nasze i innych jednostek)

Miejski Zarząd Nieruchomości:

Telefon kontaktowy:

74/852-40-71

Fax. 74/852-23-15

Telefon awaryjny:

w dni robocze od 15:00 do 20:00 oraz w dni wolne w godz. 12:00 - 18:00

tel. 519-577-616


Na co dzień współpracujemy z:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

74/ 852-13-27

ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica


Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Spółka z o.o.

74/ 851-58-56/ 994

ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica


Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

74/ 852-40-41/ 993

ul. Pogodna 1

58-100 Świdnica


Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "FLORIAN"

74/ 640-44-55

Westerplatte 55A
58-100 Świdnica


Telefony alarmowe

Pogotowie Gazowe - 992

Zakład Energetyczny - 991

Straż Pożarna - 998

Straż Miejska - 74/ 851-28-88 /986

Policja - 997  / 112