a. dane do faktury

nabywca:

Gmina Miasto Świdnica

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

NIP Miasta 8840024797

odbiorca:

Miejski Zarząd Nieruchomości

ul. Łukasińskiego 7

58-100 Świdnica

b. konto bankowe MZN

Bank PKO S.A. nr rachunku 52 1240 3464 1111 0010 4779 6145

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI - wszystkie 4 podpunkty z bip

1.Przetargi

2.Zamówienia do 30 000,00 EURO

3.Dzierżawa nieruchomości i najem lokali

4.Sprzedaż lokali