Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy w dniu 28.05.2024 r. została podjęta uchwała w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie miasta Świdnicy. Zgodnie z wynikami naboru pieniądze wspomogą prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w ramach 21 zadań, w tym aż 10 zadań realizowanych będzie w zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy, na łączną wartość 1 213 000 złotych.

Gratulujemy wszystkim beneficjentom.

Poniżej wykaz nieruchomości administrowanych przez MZN, którym przyznano zostało dofinansowanie:

  1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 5 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej, przygotowanie dokumentacji projektowej,

  2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 1 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej wraz z remontem schodów,

  3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 10 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji tylnej,

  4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 11 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej,

  5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 14 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej,

  6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pułaskiego 30 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych od ul. Pułaskiego i od ul. Dalekiej,

  7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wałbrzyskiej 4 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej, remont mansardy i kominów,

  8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 12 – remont dachu wraz z częściową wymianą elementów konstrukcji dachu, remont kominów,

  9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 12 – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej oraz przy elewacji szczytowej,

  10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wyspiańskiego 13 – remont dachu wraz z częściową wymianą elementów konstrukcji dachu, remont kominów.