Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy w imieniu Gminy Miasto Świdnica, po uzyskaniu pełnomocnictwa Prezydent Miasta Świdnicy, podjął działania już początkiem lipca 2023r. w celu pozyskania dotacji na przeprowadzenie termomodernizacji budynków znajdujących się w zasobach gminy. Wnioski zostały złożone 20 listopada 2023r. w ramach naboru ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa Typ projektów: 9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski) Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-033/23 .

Projekty obejmują 9 budynków zlokalizowanych przy: ul. Kraszowickiej 32, ul. Kraszowickiej 34, ul. Kraszowickej 35,ul. M.Kopernika 3, pl. Ludowym 6, ul. F. Chopina 23-25, ul. Garbarskiej 26, ul. Gdyńskiej 1-1a, ul. Gdyńskiej 5-5a-5b. W zakresie robót przewiduje się m.in. docieplenie ścian i dachów, wymianę okien i instalacji elektrycznych, remont klatek schodowych, wymianę źródeł ciepła.

19 grudnia 2023r. ogłoszono wyniki oceny formalnej 1 etapu i wszystkie przygotowane wnioski przeszły pomyślnie do 2 etapu. Aktualnie trwa ich weryfikacja w etapie 2, a wyniki mają się ukazać 19 kwietnia br. Pozostaje jeszcze tylko ocena merytoryczna, ale wszystko wskazuje na to, że uda się pozyskać środki finansowe, które pomogą zrealizować planowane remonty na przełomie 2024/2025. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 9 136 611,72 zł, gdzie możliwe dofinansowanie może wynieść aż 7 309 289,38zł.

     Jednocześnie przygotowujemy dokumenty aplikacyjne do złożenia kolejnego wniosku na przełomie czerwca - lipca 2024r. na remonty budynków i wstępnie zostały wytypowane obiekty przy ul. Piekarskiej 10, ul. Piekarskiej 8, ul. Pułaskiego 67, pl. 1000-lecia 6A, pl. 1000-lecia 7, ul. Gdyńskiej 7-7A-7B. Szacunkowa wartość planowanych robót termomodernizacyjnych to 10 mln zł i będzie możliwość uzyskania do 7 mln zł dotacji.