Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy informuje, że zostały ogłoszone wyniki 2 etapu oceny formalnej wniosków złożonych w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa Typ projektów: 9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski) Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-033/23.

       Z radością informujemy, iż wnioski złożone przez Miejski Zarząd Nieruchomości w imieniu Gminy Miasto Świdnica obejmujące 9 budynków przy ul. Kraszowickiej 32, ul. Kraszowickiej 34, ul. Kraszowickej 35,ul. M.Kopernika 3, pl. Ludowym 6, ul. F. Chopina 23-25, ul. Garbarskiej 26, ul. Gdyńskiej 1-1a, ul. Gdyńskiej 5-5a-5b, otrzymały pozytywną ocenę i jednocześnie przeszły do oceny merytorycznej, która jest ostatnim etapem weryfikacji wniosków w celu wydania decyzji o przyznaniu środków na termomodernizację. Tym samym zostały docenione przez komisję kwalifikacyjną wysiłki pracowników pionu technicznego naszej firmy.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 9 136 611,72 zł, gdzie możliwe dofinansowanie może wynieść aż 7 309 289,38zł.