Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy przypomina najemcom lokali komunalnych o obowiązku terminowego wnoszenia opłat związanych z najmowanym lokalem.

Od 15 kwietnia 2022 roku został zniesiony zakaz eksmisji, który obowiązywał w Polsce przez ponad dwa lata w związku z pandemią COVID-19 .

Postępowanie eksmisyjne może być wszczęte z wielu powodów, jednakże zdecydowanie najczęstszym powodem są problemy lokatorów w opłacaniu czynszu i powstałe z tego tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkanie. W celu uniknięcia eksmisji z lokalu prosimy najemców o terminowe opłacanie czynszu i pozostałych opłat związanych z zajmowanym lokalem (woda, nieczystości płynne, nieczystości stałe, c.o. ) .

Przypominamy również, że osoba na której ciąży dług z tytułu braku regulowania czynszu najmu lub opłat związanych z zamieszkiwaniem w lokalu komunalnym może ubiegać się o udzielenie pomocy w spłacie długu poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności długu. Warunkiem udzielenia w/w pomocy jest opłacanie przez okres 3 miesięcy bieżącego wymiaru czynszu i pozostałych opłat. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami w celu rozwiązywania problemu zadłużenia lokali i uniknięcia rozstrzygnięć ostatecznych.