Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy zawiadamia, iż od 1 grudnia 2022 r. zgłoszenia awaryjne należy dokonywać:
- w godzinach urzędowania: tel. 74/852-40-71,
- w dni robocze od 15:00 do 20:00 oraz w dni wolne od pracy od 12:00 do 18:00: tel. 519-577-616.

W pozostałych godzinach zgłoszenia można dokonywać w zależności od rodzaju awarii na numery alarmowe: 
Zakład Energetyczny    - 991
Pogotowie Gazowe     - 992
Pogotowie Wodociągowe - 994
Straż Pożarna          - 998

Telefony do firm ochrony porządku publicznego :
Straż Miejska          - 74/ 851-28-88 /986
Policja                - 997 / 112