Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy informuje, iż nastąpiła zmiana kont dla wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZN.

Obecnie podmiotem obsługującym rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych jest Paribas Bank Polska S.A. (po podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej).
Pisemne informacje w powyższej sprawie są dostarczane do właścicieli lokali razem z bieżącym naliczeniem opłat.
Osoby zainteresowane odbiorem książeczek opłat prosimy o zgłaszanie się w Dziale Dokumentacji Czynszowej MZN.