Kolejny rok Miejski Zarząd Nieruchomości realizuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy administrowanych Wspólnotach Mieszkaniowych. Dzięki programowi prowadzonemu przez Gminę Miasto Świdnica Wspólnoty Mieszkaniowe mogą uzyskiwać dofinansowanie do wykonania takich remontów. W bieżącym roku Miejski Zarząd Nieruchomości uzyskał dofinansowanie do 7 administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych: Długa 7, Chrobrego 10, Kotlarska 7, Kotlarska 10, Komunardów 11, 1-Maja 15-15A-15B i Kazimierza Pułaskiego 26.

W ciągu ostatnich 5 lat  funkcjonowania programu dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnicy w zasobach Miejskiego Zarządu Nieruchomości  zostało wyremontowanych 36 budynków Wspólnot Mieszkaniowych. 

                                                                              

                                                                                           Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kotlarskiej 7

                                                                              

                                                                                            Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 7

                                                                           

                                                                                            Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kotlarskiej 10