Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy informuje, iż dotarła do nas informacja osobach (kobieta i mężczyzna), które podszywają się pod pracowników naszego zakładu i rzekomo doręczają nadpłaty z rozliczenia zaliczek z tytułu rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Z uwagi na powyższe pragniemy zdementować informację o prowadzeniu takiej praktyki przez tut. zakład.

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy naszego zakładu wyposażeni są w imienne identyfikatory i odwiedzają Państwa lokale wyłącznie w celu sprawdzenia stanu technicznego lokalu lub odczytów wodomierzy. Firma nasza nie dokonuje rozliczeń w formie bezpośrednich zwrotów gotówki poprzez naszych pracowników, a także nie pobiera wpłat gotówkowych z tyt. czynszu, czy pozostałych opłat.

Apelujemy zatem do mieszkańców administrowanych przez MZN budynków o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.