Aktualności

OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Nieruchomości oferuje do wynajmu obiekt użytkowy

przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy (budynek „C”)

Budynek użytkowy posiada trzy kondygnacje, o łącznej powierzchni 435,28m2, w tym:

- parter: 3 pomieszczenia użytkowe,

- I piętro: 5 pomieszczeń biurowych, hol z możliwością adaptacji, 2 sanitariaty,

- II piętro: 2 pomieszczenia biurowe, sanitariat, strych z możliwością adaptacji.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, zm.1309) najemcy są obowiązani utrzymywać lokale oraz zajmowane pomieszczenia we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.  Miejski Zarząd Nieruchomości będzie przyjmował zgłoszenia najemców dot. niewłaściwego funkcjonowania instalacji lub urządzeń, których naprawa/wymiana jest obowiązkiem użytkowników lokali, ale  osoba dokonująca takiego zgłoszenia zostanie obciążona zgodnie z fakturą wykonawcy za w/w roboty. Wykaz napraw i konserwacji obciążających  najemców został przedstawiony w   zakładce „Informacjach dla mieszkańców”.

Pojemniki do segregacji odpadów

Zgodnie z przyjętą przez rząd nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym roku czekają nas zmiany w zasadach zbierania i segregacji odpadów. Pojawią się dodatkowy pojemniki na odpady biodegradowalne oraz metale. Zostaną również wprowadzone wysokie sankcje za brak lub nienależyte segregowanie odpadów. W Świdnicy nowe zasady obowiązywać zaczną od 1 października.

Czytaj więcej...