Wykaz komórek organizacyjnych
l.pNazwa komórki organizacyjnejSymbol

I.

Dyrektor

DN

Dział ds. prawnych

NR

Dział Techniczny

NT

Biuro Obsługi Klienta

BOK

Komórka kadrowo-płacowa

NK

II.

Zastępca Dyrektora

DZ

1.

Zarząd Nieruchomościami Wspólnymi

ZW

2.

Dział Dokumentacji Czynszowej

ZC

III.

Główny Księgowy

DK

1.

Dział Księgowości Finansowej

KF

2.

Dział Księgowości Wspólnot

KW

Wykaz telefonów wewnętrznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości
Nr telefonuNr pokojuImię i Nazwisko

DYREKCJA I KIEROWNICY

30

12

Dyrektor Marek Suwalski

31

11

Z-ca Dyrektora Maria Florczak

28

13

Gł. Księgowy Agnieszka Ścisłowicz

46

1

Kierownik Biura Obsługi Klienta Bożena Kozieł

27

3

Kierownik Dz. Technicznego Marzena Fabian

21

17

Kierownik Dz. Dokumentacji Czynszowej Ewa Tomaszewska

25

28

Kierownik Dz. Zarz. Nieruchomościami Wspólnymi Roksana Gałka

24

34

Radca prawny Anna Łabędź

Dział Zarządu Nieruchomością Wspólną

53

28

Ewa Kuc

52

28

Piotr Bernatowicz

52

28

Tomasz Malina

55

23

Marta Korczak

54

23

Monika Urbaniak

Biuro Obsługi Klienta

sekretariat

Katarzyna Witos

48

1

Wiesława Golińska

26

1

Agnieszka Stal

47

1

Żaneta Obrycka

Dział Techniczny

42

5

Marek Maruszewski

50

5

Bartosz Stramel

40

5

Adam Strach

45

2

Roman Paluch

65

2

Piotr Walentynowicz

63

21

Stanisław Kubik

Dział Do Spraw Prawnych

23

33

Sylwia Falów

24

33

Lucyna Bieda

Księgowość

37

9

Agnieszka Stempin

38

9

Anita Perska

39

9

Karolina Sajdak – Krzeczkowska

34

7

Iwona Pławecka

36

7

Magdalena Solińska

43

7

Dorota Król

Dział Dokumentacji Czynszowej

57

15

Marta Kowalewska, Edyta Połeć

58

14

Ewa Myszakowska

59

14

Anna Ćwioro

62

20

Helena Łukaszewska

64

Jan Strach