Wykaz komórek organizacyjnych
l.pNazwa komórki organizacyjnejSymbol

I.

Dyrektor

DN

Dział Techniczny

NT

Dział Dokumentacji Czynszowej

NC

Dział Zarządu Nieruchomościami Wspólnymi

NW

Obsługa Kadrowo - Płacowa

NK

Dział Dokumentacji Prawnej

NR

II.

Zastępca Dyrektora

DZ

Dział Rozliczeń Mediów

ZM

Sekretariat

ZS

III.

Główny Księgowy

DK

Dział Księgowości Finansowej

KF

Dział Księgowości Wspólnot

KW

Wykaz telefonów wewnętrznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości
Nr telefonuNr pokojuImię i Nazwisko

DYREKCJA I KIEROWNICY

30

12

Dyrektor Marek Suwalski

31

21

Z-ca Dyrektora Maria Florczak

28

11

Gł. Księgowy Agnieszka Ścisłowicz

27

3

Kierownik Dz. Technicznego Marzena Fabian

21

17

Kierownik Dz. Dokumentacji Czynszowej Ewa Tomaszewska

25

28

Kierownik Dz. Zarz. Nieruchomościami Wspólnymi Tomasz Malina

24

34

Radca prawny Anna Łabędź

33

10

Sekretariat  Katarzyna Witos

Dział Techniczny

48

1

Joanna Kudela

65

1

Piotr Walentynowicz

45

1

Roman Paluch

47

5

Marek Maruszewski

50

5

Bartosz Stramel

40

5

Adam Strach

Dział Dokumentacji Czynszowej

57

15

Edyta Połeć, Jan Strach

64

15

Dominika Szyszka

58

14

Ewa Myszakowska

59

14

Anna Ćwioro

62

20

Marta Kowalewska

Dział Zarządu Nieruchomościami Wspólnymi

29

29

Piotr Bernatowicz

52

28

Katarzyna Krycka

53

28

Karolina Jarosz

Dział Do Spraw Prawnych

23

33

Sylwia Jocher

24

33

Lucyna Bieda

Dział Rozliczeń Mediów

54

19

Monika Urbaniak

55

19

Żaneta Obrycka

63

19

Aneta Osiurak

Dział Księgowości Finansowej

37

9

Agnieszka Stempin

38

9

Anita Perska

39

9

Karolina Sajdak - Krzeczkowska

Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych

34

7

Iwona Pławecka

36

7

Magdalena Solińska

43

7

Dorota Król