Wykaz komórek organizacyjnych
l.pNazwa komórki organizacyjnejSymbol

I.

Dyrektor

DN

Dział Techniczny

NT

Dział Dokumentacji Czynszowej

NC

Dział Zarządu Nieruchomościami Wspólnymi

NW

Obsługa Kadrowo - Płacowa

NK

Dział Dokumentacji Prawnej

NR

II.

Zastępca Dyrektora

DZ

Dział Rozliczeń Mediów

ZM

Sekretariat

ZS

III.

Główny Księgowy

DK

Dział Księgowości Finansowej

KF

Dział Księgowości Wspólnot

KW

Wykaz telefonów wewnętrznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości
Nr telefonuNr pokojuImię i Nazwisko

DYREKCJA I KIEROWNICY

30

12

Dyrektor Marek Suwalski

31

21

Z-ca Dyrektora Maria Florczak

28

11

Gł. Księgowy Agnieszka Ścisłowicz

27

16

Kierownik Dz. Technicznego Marzena Fabian

57

3

Kierownik Dz. Dokumentacji Czynszowej Edyta Połeć

25

28

Kierownik Dz. Zarz. Nieruchomościami Wspólnymi Tomasz Malina

24

35

Radca prawny Anna Łabędź

33

10

Sekretariat  Katarzyna Witos

Dział Techniczny

48

14

Joanna Kudela

65

17

Piotr Walentynowicz

65

15

Ksenia Kotus

26

14

Damian Denisów

50

17

Bartosz Stramel

42

15

Stanisław Kubik

47

14

Jarosław Hermann

Dział Dokumentacji Czynszowej

62

5

Marta Kowalewska, Jan Strach

58

2

Ewa Myszakowska

59

2

Anna Ćwioro, Angelika Ratusznik

64

5

Dominika Szyszka

21

5

Anna Łukaszewska

Dział Zarządu Nieruchomościami Wspólnymi

29

29

Piotr Bernatowicz

52

28

Katarzyna Krycka

53

28

Karolina Jarosz

40

29

Adam Strach

Dział Do Spraw Prawnych

23

33

Sylwia Jocher

24

33

Lucyna Bieda, Adrianna Orzechowska

45

35

Izabela Klasa

Dział Rozliczeń Mediów

54

19

Monika Skrzypczak

55

19

Żaneta Obrycka

63

19

Aneta Osiurak

Dział Księgowości Finansowej

37

9

Agnieszka Stempin

38

9

Anita Perska

39

9

Karolina Sajdak - Krzeczkowska

Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych

34

7

Iwona Pławecka

36

7

Magdalena Solińska

43

7

Magdalena Całka