Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy

Zakład budżetowy Gminy Miasta Świdnicy specjalizuje się w administrowaniu i gospodarowaniu nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi.

MZN działa na podstawie uchwały nr VI/92/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych „Nieruchomości Świdnickie” w Miejski Zarząd Nieruchomości. Wcześniej funkcjonowały inne formy organizacyjne zakładu, których kontynuatorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości.

Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy jest w szczególności:

  1. Administrowanie nieruchomościami Gminy Miasta Świdnicy oraz Wspólnot Mieszkaniowych.
  2. Zapewnienie utrzymania administrowanych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remonty i modernizację.
  3. Utrzymanie czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach.
  4. Obsługa finansowo – księgowa w zakresie zakładu budżetowego, w tym dotycząca umów najmu i dzierżawy mienia Gminy Miasta
    Świdnicy.
  5. Obsługa finansowo – księgowa wspólnot mieszkaniowych w pełnym zakresie.
  6. Windykacja należności związanych z używaniem nieruchomości komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Profesjonalne administrowanie nieruchomości jest naszą misją.

Jesteśmy z Wami od 1946r.