MIESZKANIA KOMUNALNE:

 • Stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne z dniem 1 maja 2022r. wynosi: 7,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, na podstawie Zarządzenia Nr 0050-311/2021 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 grudnia 2021r.

Do stawki czynszu mają zastosowanie czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu, które określone zostały w załączniku do uchwały Nr XXV/271/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r.

Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

 1. brak łazienki – 5%

 2. brak wc – 5%

 3. brak instalacji wodno-kanalizacyjnej – 5%

 4. lokal położony w oficynie, suterenie – 5%

 5. lokal usytuowany na poddaszu bądź na ostatniej kondygnacji budynku wybudowanego przed 1968r. Pod warunkiem, że liczba kondygnacji jest większa niż 4, a budynek nie jest wyposażony w windę – 5%

 6. lokal ze wspólnym przedpokojem - 5%

 7. lokal posiadający kuchnię bez oświetlenia naturalnego - 5%

Czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu:

 1. lokal usytuowany w Rynku i ul. Wewnętrznej lub bloku śródrynkowym – 5%

 2. wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania – 5%

 3. lokal wyposażony w instalację ciepłej wody – 5%

 4. mieszkanie usytuowane na I lub II piętrze budynku w przypadku, gdy II piętro nie jest ostatnią zamieszkałą kondygnacją budynku – 5%

 5. lokal usytuowany w budynku wybudowanym po 1970r. lub po remoncie kapitalnym budynku - 5%

 • Na podstawie Zarządzenia Nr 0050-311/2021 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 grudnia 2021r. od dnia 01 maja 2022r. stawka czynszu za najem socjalny i pomieszczenia tymczasowe wynosi 2,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu nie mają zastosowania do stawki czynszu za lokale socjalne, socjalny najem lokali i pomieszczenia tymczasowe .

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:

 • Zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości dla wspólnot mieszkaniowych:

- zaliczka na zarząd zwykły,

- zaliczka na fundusz remontowy

ustalane są na podstawie uchwał poszczególnych wspólnot.

Wynagrodzenie administratora za zarządzanie częściami wspólnymi – dot. wspólnot mieszkaniowych:

0,51 zł netto / m2.