Informacja o MZN

Godziny urzędowania

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy

Czynne:

poniedziałek od 7:00 do 15:00

wtorek od 07:00 - do 17:00

środa od 7:00 do 15:00

czwartek od 7:00 do 15:00

piątek od 07:00 - do 13:00

Zgłoszenia lokatorskie, awarie przyjmowane są:
- w godzinach urzędowania: tel. 74 / 852-40-71
- w dni robocze od 15:00 do 22:00 oraz w dni wolne w godz. 07:00 - 22:00 tel. 519-577-616

        Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy informuje, iż w związku ze zniesieniem obostrzeń 
związanych z COVID-19 firma zostaje otwarta na bezpośrednią obsługę interesantów. Z uwagi na
powyższe zmienia się
dotychczasową organizację przyjęć mieszkańców. Wejście do budynku MZN obywa się przez wejście główne oznaczone jako „WEJŚCIE A”.
W
celu skomunikowania się z pracownikiem MZN należy wybrać na kasecie domofonu, umieszczonej
na drzwiach wewnętrznych,
symbol „słuchawki z gwiazdką” oraz odpowiedni numer wewnętrzny: - 81: DZIAŁ TECHNICZNY – przyjmowanie awarii - 82: DZIAŁ TECHNICZNY – sprawy różne - 57, 58, 59 i 64: DZIAŁ DOKUMENTACJI CZYNSZOWEJ – zgodnie z obowiązującą rejonizacją (wykaz ulic został umieszczony przy wejściu do budynku)
- 83: ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNYCH - 55: DZIAŁ ROZLICZEŃ MEDIÓW Przy drzwiach wejściowych pełnione są dyżury pracowników MZN w celu pomocy przy korzystaniu
z domofonu oraz pokierowania interesantów do miejsca obsługi. W trosce o dopełnienie obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
oraz zagwarantowanie mieszkańcom właściwej obsługi, interesanci obsługiwani będą w wydzielonym
pomieszczeniu (pok. nr 2 na parterze budynku).
Zachęcamy do telefonicznego ustalania terminów wizyt w MZN. Przypominamy, iż wszelkie dokumenty: pisma, wnioski, podania do Miejskiego Zarządu
Nieruchomości można składać elektronicznie lub drogą pocztową.
Korespondencję do MZN można wrzucać do przygotowanej na ten cel skrzynki zawieszonej obok
wejścia głównego do budynku.
Szczegółowy wykaz telefonów oraz dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Nieruchomości.