Cena wody:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 05.06.2018r ogłosiło zatwierdzoną  taryfę dla ŚPWiK w Świdnicy obowiązującą na terenie Gminy Miasto Świdnica na okres 3 lat.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r.:
Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCenaJednostka miary
Lokale użytkowe (produkcja i usługi) Cena za dostarczoną wodę3,92 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków5,24 złm3
Gospodarstwa domoweCena za dostarczoną wodę3,95 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków5,19 złm3

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.:
Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCenaJednostka miary
Lokale użytkowe (produkcja i usługi) Cena za dostarczoną wodę4,18 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków5,49 złm3
Gospodarstwa domoweCena za dostarczoną wodę4,18 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków5,41 złm3

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r.:
Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCenaJednostka miary
Lokale użytkowe (produkcja i usługi) Cena za dostarczoną wodę4,58 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków6,00 złm3
Gospodarstwa domoweCena za dostarczoną wodę4,58 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków5,93 złm3

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/156/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. Poz. 1741), od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują następujące zasady opłat stawki opłat:

  1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmina Miasto Świdnica pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

  2. Opłata o której mowa w pkt. 1, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w pkt.1 wynosi 26,00 zł na osobę miesięcznie.

  4. Jeżeli odpady nie będą w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w pkt. 1, stanowi trzykrotność wysokości stawki określonej w pkt. 3 i wynosi 78,00 zł na osobę miesięcznie.

Od dnia 01.10.2016r. Gmina Miasto Świdnica pobiera również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z cyt. wyżej Uchwałą Nr XVI/156/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2020 r., miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne , wynoszą:

Stawki opłat za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych
Pojemność pojemnika (w litrach)Stawka opłat za odpady zbierane nieselektywnieStawka opłat za odpady zbierane selektywnie
608,85zł2,95 zł
12017,73 zł5,91 zł
24035,46 zł11,82 zł
66097,50 zł32,50 zł
1100162,51 zł54,17 zł
70001034,13 zł344,71 zł
worek o pojemności 120l50,79 zł16,93 zł