Cena wody:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 05.10.2021r ogłosiło zatwierdzoną  taryfę dla ŚPWiK w Świdnicy obowiązującą na terenie Gminy Miasto Świdnica na okres 3 lat.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r.:

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCenaJednostka miary
Lokale użytkowe (produkcja i usługi) Cena za dostarczoną wodę4,81 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków6,30 złm3
Gospodarstwa domoweCena za dostarczoną wodę4,78 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków6,20 złm3

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1.11.2022 r. do 31.10.2023 r.:
Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCenaJednostka miary
Lokale użytkowe (produkcja i usługi) Cena za dostarczoną wodę4,90 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków6,54 złm3
Gospodarstwa domoweCena za dostarczoną wodę4,90 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków6,47 złm3

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1.11.2023 r. do 31.10.2024 r.:
Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCenaJednostka miary
Lokale użytkowe (produkcja i usługi) Cena za dostarczoną wodę5,01 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków6,66 złm3
Gospodarstwa domoweCena za dostarczoną wodę5,02 złm3
Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków6,61 złm3

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/299/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (DZIENNIK


URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. Poz. 2843), od 1 czerwca 2021 r. obowiązują następujące zasady opłat stawki opłat:

1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Opłata, o której mowa w pkt. 1, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w pkt. 1 wynosi 29,00 zł na mieszkańca miesięcznie.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, obowiązuje podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w pkt. 3 w wysokości trzykrotnej stawki określonej w pkt. 3, tj. 87,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

5. Miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynoszą:

1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 3,34 zł;

2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,69 zł;

3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 13,39 zł;

4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 36,83 zł;

5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 61,40 zł;

6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 390,72 zł;

7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 19,19 zł.

6. Podwyższone stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel o którym mowa w pkt. 5, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 10,02 zł;

2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20,07 zł;

3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 40,17 zł;

4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 110,49 zł;

5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 184,20 zł;

6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1 172,16 zł;

7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 57,57 zł.